Regulamin ośrodka - Ośrodek Wczasowy Edward w Mikoszewie

DOMKI WOLNOSTOJĄCE DLA 6 OSÓB

600 ZŁ/DOBA
Zobacz więcej

DOMKI SZEREGOWE Z ŁAZIENKAMI

OD 170 ZŁ DOBA
Zobacz więcej

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego EDWARD w MIKOSZEWIE Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w ośrodku EDWARD, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie jago sprawną organizację.

 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. Minimalny okres pobytu wynosi 3 doby.
 3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania zadatku.
 5. Ilość osób przebywających w danych domkach powinna odpowiadać ilości miejsc noclegowych. Większa liczba gości w danym domku – tylko za zgodą gospodarza. Za dodatkowe osoby w domku pobierana jest opłata wynosząca 50 zł za dobę i doliczana do ceny.
 6. Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 9. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 12. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 23:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 14. Nie zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt!
 15. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 17. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w domkach i pokojach. Za złamanie zakazu ponosi się odpowiedzialność finansową w wysokości 1000,00 zł
 19. Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Edward przyjmuje bony turystyczne.
 20. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę – należy o tym fakcie poinformować już podczas składania rezerwacji podając pełne dane do faktury!!!
 21. Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2011 roku.
 22. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są Warunki rezerwacji i warunki rozliczania zadatku.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Załącznik do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego EDWARD w MIKOSZEWIE Warunki rezerwacji i warunki rozliczania zadatku na pobyty wczasowe w pokojach i domkach wczasowych w Ośrodku Wypoczynkowym EDWARD w Mikoszewie

 1. Informacje na temat Ośrodka Wczasowego EDWARD oraz na temat cen usług wypoczynkowych Ośrodka oraz wnoszonych zadatków zawarte są w Regulaminie Ośrodka Wypoczynkowego oraz na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowego.
 2.  Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Ośrodku Wypoczynkowym EDWARD w Mikoszewie.
 3. Minimalny okres wynajmu wynosi 3 doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00.
 4. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Umowa o najem domku,pokoju, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zadatku na poczet rezerwacji pobytu.
 6. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego domku,pokoju dokonaną w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego EDWARD lub w w formie osobistej, telefonicznej albo pocztą elektroniczną. Pracownik Ośrodka informuje o możliwości rezerwacji, o wysokości zadatku wnoszonego na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść zadatek. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w terminie wskazanym przez osobę przyjmującą wstępną rezerwację na rachunek bankowy PPHU GREEN Marcin Jacek Przybył prowadzony przez Bank Paribas S.A. o numerze 32 2030 0045 1110 0000 0118 3220 lub też bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju/domku oraz okresu rezerwacji.
 7. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy we wskazanym terminie – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
 8. Wysokości zadatków wnoszonych na poczet rezerwacji pobytu w Ośrodku zależą od okresu, na jaki dokonywana jest rezerwacja oraz od przedmiotu rezerwacji i wynosić może ½ należnej kwoty za cały pobyt.
 9. Wniesienie zadatku na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego EDWARD wraz z załącznikiem do Regulaminu.
 10. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Nie ma możliwości skrócenia terminu w dniu przyjazdu lub w jego trakcie. Opłata jest pobierana za cały pobyt ustalony wcześniej a wpłata reszty ceny za pobyt następuje w dniu przyjazdu.W terminie nie później niż 1 dzień przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta.
 12. W przypadku wykorzystania pobytu na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji zadatek zaliczany jest na poczet zapłaty należności za pobyt w Ośrodku i stanowi zaliczkę na poczet zapłaty ceny.
 13. Anulowanie rezerwacji przez Klienta winno być skierowane pisemnie na adres osrodekedward@gmail.com.
 14. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Mikoszewie, opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oraz na stronie internetowej Ośrodka oraz stanowią warunki Umowy o najem domku lub pokoju.